Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować firmę Karol Zwolak K2sea (K2sea), właściciela marki cc-mama, z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Folwarcznej 5, kod pocztowy 81-547, wpisaną do CEiDG, numer NIP 5862137478, numer REGON 384058950 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia znajdziesz na dole strony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres Karol Zwolak K2sea, ul. Folwarczna 5, 81-547 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat : Karol Zwolak K2sea, ul. Folwarczna 5, 81-547 Gdynia, NIP 5862137478, REGON 384058950, email: sklep@k2sea.pl.

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……….., zakupionej w dniu ……….. .

Imię i nazwisko konsumenta ………..

Adres konsumenta………..

Podpis konsumenta ……….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data………..